Hartje Barrier

Het winkelcentrum Achtste Barrier is toe aan vernieuwing en extra winkelaanbod. Zo zorgen we ervoor dat het winkelcentrum toekomstbestendig is.Naast dit winkelcentrum ligt Cantershoef. Een woongebouw van ruim 26 jaar oud, voor senioren. Ook dit woongebouw willen we geschikt maken voor de toekomst, door appartementen aan het woongebouw toe te voegen. Zo spelen we ook in op het tekort aan woningen in de stad Eindhoven.

Stayinc. en Achtse Barrier CV werken aan een voorlopig ontwerp voor deze locatie. We zijn in gesprek met de gemeente Eindhoven om te komen tot een gedragen ontwerp.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.hartje-barrier.nl.