Gebiedsontwikkeling Djept

De gemeente Veldhoven, Stayinc. en Woonbedrijf werken aan de ontwikkeling van een nieuwbouwplan op de locatie tussen Heerbaan/Djept en Smelen/Traverse in Veldhoven. Stayinc. wil hier 108 middenhuur- en koopappartementen realiseren.

Gebiedsvisie en participatie 

Op 13 april 2021 werd de gebiedsvisie vastgesteld. Aansluitend daarop verzorgde architectenbureau FAAM architects het participatietraject met omwonenden. Er vonden drie participatiemomenten plaats:

  1. Het eerste moment was een buurtsafari waarbij we met omwonenden in gesprek gingen en haalden hun inbreng op. De opbrengst hiervan is terug te lezen in de analyse.
  2. Tijdens het tweede moment werd de opbrengst van de buurtsafari vertaald in bouwstenen, zie ook bijgaande presentatie. Hierover gingen we met omwonden in gesprek tijdens de Uitwisselmarkt. In verschillende kramen (stedenbouw, sfeer, groen, verkeer) werd uitleg gegeven over de bouwstenen en konden omwonenden hun mening en ideeën achterlaten. 
  3. Vervolgens is alles uitgewerkt in een plan dat we tijdens een inloopmoment lieten zien. Dit plan is de stedenbouwkundige uitwerking voor het plangebied.

Op basis van dat plan is op 18 april 2023 het bestemmingsplan vastgesteld door de raad en ter inzage gelegd.

De maanden daarna is het ontwerpteam verder gegaan met het uitwerken van de gebouwen binnen de regels van het bestemmingsplan. De tussenstand van dit ontwerp is tijdens de inloopbijeenkomst op 18 juli 2023 gepresenteerd aan de buurt.

Na de inloopbijeenkomst gaat het ontwerpteam verder met de uitwerking van de plannen. Naar verwachting ronden we het ontwerp begin 2024 af en vragen we in het voorjaar de omgevingsvergunning aan. We streven ernaar om eind 2024 te starten met de bouw.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling vind je op de site van de gemeente Veldhoven.