Dommelhoef

In juni 2022 kocht Stayinc. samen met collega-corporatie Trudo woonzorgcentrum Dommelhoef aan. Het complex, gelegen op de hoek van de Parklaan en Nachtegaallaan, bestaat uit de monumentale villa Elsheim met daaraan gekoppeld een verpleeghuis. Het gebouw is overgenomen van Stichting Archipel. Stayinc. en Trudo hebben het voornemen om op deze bijzondere plek in de toekomst woningen voor de sociale en middenhuur te ontwikkelen.

Stichting Archipel blijft voorlopig huren

Stichting Archipel gaat Dommelhoef op termijn verlaten, maar blijft de locatie in eerste instantie huren. Het huidige gebruik als verpleeghuis en kantoor wordt voor nu dus voorgezet. De verwachting is dat Stichting Archipel tot minimaal 2025 en uiterlijk tot 2027 de locatie blijft huren. Deze periode wordt door Stayinc. en Trudo gebruikt voor een uitgebreide verkenning van de mogelijkheden en voor de planvorming.

Unieke locatie

De Dommelhoef-villa is een rijksmonument en het complex ligt in een beschermd stadsgezicht. Voor de toekomstplannen is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Voor de vormgeving van de plannen selecteerden we architectenbureau Bedaux de Brouwer. Dit bureau is gespecialiseerd in bouwen met oog voor de omgeving. Daarnaast werken we samen met landschapsarchitect Buro Lubbers. Op 19 juni 2023 namen we omwonenden en geïnteresseerden mee in onze zienswijze en haalden informatie bij hen op. Eén van de uitdagingen is om een goede nieuwe functie te vinden voor de villa. Het ligt niet voor de hand om in de villa huurwoningen te realiseren. Gezien de plek en de historie is een meer publieke functie wenselijk.

Sindsdien hebben we niet stilgezeten

Er zijn diverse onderzoeken opgestart, waaronder een waterhuishoudingonderzoek en een flora- en fauna-onderzoek. Voor 2024 staan er nog meer onderzoeken op de planning. Zo volgen nog een archeologisch onderzoek en een onderzoek naar de huidige bomen. Verder werkten we afgelopen periode hard aan het schetsontwerp. De input die we de afgelopen periode hebben opgehaald, is hierin meegenomen. 

Recent hebben we onze eerste uitwerking van  het schetsontwerp met de gemeente besproken. Dat het schetsontwerp een ingewikkelde opgave is zal niemand verbazen. Om verschillende thema’s samen te brengen zijn nog vervolgstappen nodig. Die gaan we de komende maanden zetten.