Brabantiapark

Fase 3, Brabantiapark, is de laatste nieuwbouwfase van het Brabantiaterrein in Waalre. In samenwerking met de gemeente Waalre, architectenbureau Tarra en de klankbordgroep is nieuw leven geblazen in het ontwerp van het nieuwbouwplan. De gemeente heeft intussen officieel ingestemd met de plannen zoals die er nu liggen.

Een gevarieerd woningaanbod
In het nieuwbouwplan komen 33 koopwoningen, 49 woningen in het middenhuursegment en 34 woningen in het sociale huursegment. Met dit gevarieerde woningaanbod bieden we woningen voor een brede doelgroep. Bij de verdere uitwerking van het plan kunnen de aantallen nog wat wijzigen, maar de mix van koop, midden- en sociale huur blijft.

De appartementenblokken liggen in het groen
De inrichting van de openbare ruimte richt zich op ontmoeten en verblijven. De parkeerplaatsen liggen grotendeels onder de gebouwen.

We werken nu aan het opstellen van het bestemmingsplan
Dit is nodig om straks de bouwvergunning te krijgen. Ook werken we het stedenbouwkundig plan uit tot een technisch ontwerp. En worden er diverse ecologische onderzoeken uitgevoerd op het terrein.

We streven ernaar medio 2025 te starten met de bouw
De planning is afhankelijk van onder andere de bestemmingsplanprocedure en de uitkomst van de onderzoeken.