Brabantiapark

Fase 3 is de derde en laatste nieuwbouwfase van het Brabantiaterrein in Waalre. In samenwerking met de gemeente Waalre en de klankbordgroep is nieuw leven geblazen in het ontwerp van het nieuwbouwplan. De gemeente heeft intussen officieel ingestemd met de plannen zoals die er nu liggen en in december wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Een gevarieerd woningaanbod
In het nieuwbouwplan komen 33 koopwoningen, 49 woningen in het middenhuursegment en 34 woningen in het sociale huursegment. Met dit gevarieerde woningaanbod bieden we woningen voor een brede doelgroep. Bij de verdere uitwerking van het plan kunnen de aantallen nog wat wijzigen, maar de mix van koop, midden- en sociale huur blijft.

Hoog duurzaamheidsniveau
Wonen in een omgeving met veel groen en water, dat is straks wonen in Brabantiapark. De plek behoudt haar groene uitstraling en biedt straks mogelijkheden voor recreatie, zowel voor de bewoners als mensen uit de omgeving. Wooninc. en Stayinc. ernaar om de gebouwen zoveel mogelijk van duurzame materialen te maken. De parkeerplaatsen liggen grotendeels onder de gebouwen.

Bestemmingsplan en planuitwerking
Op 21 december 2023 wordt het voorontwerp bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Architectenbureau De twee Snoeken gaat ondertussen aan de slag met het uitwerken van een ontwerp.

Inloopbijeenkomst
Tijdens de inloopbijeenkomst op maandag 25 september jl. informeerden wij omwonenden over de plannen van de derde en laatste fase van het Brabantiaterrein: Brabantiapark. Hier vindt u een terugkoppeling van de gepresenteerde informatie met daarbij de veelgehoorde reacties op de plannen. 

We streven ernaar medio 2025 te starten met de bouw
De planning is afhankelijk van onder andere de bestemmingsplanprocedure en de uitkomst van de onderzoeken.