Stayinc. verkoopt ontwikkellocatie Schellensterrein in Eindhoven aan Woonbedrijf

Stayinc. verkoopt de ontwikkellocatie Schellensterrein aan Woonbedrijf. Stayinc. kan door de verkoop investeren in nieuwe locaties en projecten in het middensegment. Met de verkoop aan Woonbedrijf blijft deze centrumlocatie in handen van een woningcorporatie, om zo sociale en middeldure huurwoningen te kunnen realiseren in een gebied waar betaalbare woningen schaars zijn.

Woonbedrijf werkt een nieuw plan uit

Stayinc. ontwikkelde eerder een nieuwbouwplan voor het Schellensterrein met circa 330 woningen in de sociale en middenhuur. Woonbedrijf neemt het bestaande plan niet over en werkt aan een nieuw plan voor het gebied. Dit nieuwe plan biedt nog meer kansen voor een inclusiever woonprogramma. Uitgangspunt wordt een mix van sociale huur en middenhuur woningen. Extra aandacht gaat uit naar het creëren van een prettig woon-, werk- en leefgebied. Met de gemeente Eindhoven hebben inmiddels verkennende gesprekken plaatsgevonden.

Complex in Valkenswaard is ook onderdeel van de verkoop

Onderdeel van de transactie tussen Stayinc. en Woonbedrijf is ook het middenhuurcomplex Delishurck in Valkenswaard. Dit middenhuurcomplex gaat van Woonbedrijf naar Stayinc. Zo kan Woonbedrijf zich terugtrekken uit een niet-kerngemeente en blijven ook deze woningen behouden voor de middenhuur. Stayinc. kan zo 52 middenhuurwoningen voor senioren toevoegen aan haar portefeuille.

Schellensterrein behouden voor sociale woningbouw

“Sociale huurwoningen en ook woningen voor de middenhuur zijn schaars in de binnenstad van Eindhoven. Met deze ontwikkeling zorgen we dat ook mensen die wat minder te besteden hebben een fijne plek om te wonen hebben in de binnenstad.” Aldus Roy Beijnsberger, algemeen directeur/ bestuurder van Woonbedrijf. “We zijn blij dat we met de verkoop van het Schellensterrein aan Woonbedrijf borgen dat deze locatie behouden blijft voor de sociale woningbouw”, vertelt Simon Jansen van Stayinc. “Zo houden we wonen in de stad betaalbaar en bereikbaar.”

Over het Schellensterrein

In het centrum van Eindhoven, op de hoek van de Vestdijk en de Bleekweg, ligt het historische Schellensterrein. Deze voormalige stoffenfabriek met monumentale panden staat op een terrein van circa 6.000 m2. Het Schellensterrein is één van de acht focusgebieden in de verdichtingsvisie binnenstad van de gemeente Eindhoven. Centraal in deze visie staat het creëren van meer woonruimte voor alle doelgroepen in het centrum. Naast Woonbedrijf zijn er nog andere initiatiefnemers in het gebied. Om de verschillende initiatieven te kunnen beoordelen en op elkaar af te stemmen, stelt de gemeente in samenspraak met initiatiefnemers en andere belanghebbenden een gebiedskader Schellenskwartier op. Ook de buurt wordt in de planvorming betrokken. Na vaststelling van dit gebiedskader werken de initiatiefnemers hun bouwinitiatieven verder uit. In het voorjaar organiseert de gemeente naar verwachting de eerste bijeenkomst voor het gebiedskader .