Inkomensgrenzen voor toewijzing: wat verandert er in 2024?

Ieder jaar indexeren de inkomensgrenzen voor het toewijzen van vrijgekomen middenhuurwoningen aan een nieuwe huurder. Deze indexatie bepaald de landelijke overheid. 

De belangrijkste wijzigingen:

  • Minimale inkomensgrens eenpersoonshuishouden: € 47.699 (2023: € 44.035)
  • Minimale inkomensgrens meerpersoonshuishoudens: € 52.671 (2023: € 48.625)
  • Maximale inkomensgrens een- en meerpersoonshuishoudens: € 79.006 (2023: € 72.938)