De laatste fase van het Brabantiaterrein in Aalst krijgt steeds meer vorm

De laatste fase van het Brabantiaterrein in Aalst krijgt steeds meer vorm. In samenwerking met de gemeente Waalre, architectenbureau Tarra en de klankbordgroep is nieuw leven geblazen in het ontwerp van het nieuwbouwplan. De gemeente heeft intussen officieel ingestemd met de plannen zoals ze er nu liggen.

Meer (sociale) woningen 
Het aantal woningen in het laatste stuk van het woningbouwplan is opgeschroefd, waardoor er meer plek is voor sociale huurwoningen. Dit aandeel is verhoogd omdat de gemeenteraad dit graag wil. Er zijn 49 appartementen toegevoegd. In het nieuwbouwplan van in totaal 116 woningen komen 33 koopwoningen, 49 woningen in het middenhuursegment en 34 woningen in het sociale huursegment. Met dit gevarieerde woningaanbod bieden we woningen voor een brede doelgroep. 

De appartementen liggen in het groen
De inrichting van de openbare ruimte richt zich op ontmoeten en verblijven. De parkeerplaatsen liggen grotendeels onder de gebouwen.

We werken nu aan het bestemmingsplan
Dit is nodig om straks de bouwvergunning te krijgen. Ook werken we het stedenbouwkundig plan uit tot een technisch ontwerp. En we voeren diverse ecologische onderzoeken uit op het terrein. 

We streven ernaar medio 2025 te starten met de bouw
De planning is afhankelijk van onder andere de bestemmingsplanprocedure en de uitkomst van de onderzoeken.