Asbest

In oudere woningen kan asbest zitten. Bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, in de schoorsteen, achter de cv-ketel of in de betonnen behuizing van leidingen. Dit asbest kan geen kwaad, zolang u er niet aan komt. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Op de website van de Rijksoverheid over asbest staat uitgebreide informatie over asbest in woningen.

Veel gevraagd over Asbest

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Algemeen

Gaat u klussen op een plek waar (misschien) asbest zit? Vraag ons altijd eerst om advies. Bewerk asbest nooit! Als u het gaat hakken, breken, zagen, boren of op een andere manier bewerkt, kunnen er schadelijke asbestvezels vrijkomen.

Verwijder het asbest niet zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen.

Zit er asbest in mijn woning?

Algemeen

Sinds 1994 is asbest verboden als bouwmateriaal. In oudere woningen kan wel asbest zitten. Bijvoorbeeld als isolatiemateriaal, in de schoorsteen, achter de cv-ketel of in de betonnen omhuizing van leidingen. Dit asbest kan geen kwaad, zolang u er niet aan komt.

Maakt u zich zorgen of gaat u klussen en wilt u zeker weten dat u geen risico loopt? Neem dan eerst contact met ons op.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Algemeen

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest. Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt. Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen.

Wij volgen altijd de wet en regelgeving op het gebied van asbestverwijdering. Op de website van de Rijksoverheid over asbest vindt u hierover meer informatie.

Wat is hechtgebonden asbest?

Algemeen

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans dat de asbestvezels vrijkomen in de lucht is hierdoor heel erg klein.

Voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn asbestcement in vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten daken op bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. 

Hechtgebonden asbest komt alleen voor in woningen van voor 1994. Sindsdien is het gebruik van asbest verboden.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Algemeen

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet-mechanische bewerkingen.

Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest zijn spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds of staalconstructies. Maar ook asbest in brandwerende platen en vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980.

Wat staat er in jullie asbestbeleid?

Algemeen

Wij doen er alles aan om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid als verhuurder en als werkgever.

Wij controleren onze woningen en gebouwen zorgvuldig. Waar nodig halen we asbest op een veilige manier weg. We zorgen ook dat we huurders en ons personeel goed informeren, zodat iedereen alert is op de gevaren van asbest.