Servicekosten

Servicekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld de verwarming, het licht en het onderhoud van de ruimten die u met uw buren deelt, zoals de hal en de tuin. We verdelen deze kosten onder alle bewoners. Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld van ons terug en soms vragen wij u om bij te betalen.

Veel gevraagd over Servicekosten

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij sturen u voor 1 juli van het nieuwe jaar een afrekening van de servicekosten. Deze sturen wij naar uw nieuwe adres. U betaalt alleen mee aan de servicekosten voor de periode dat u de woning huurde.

Ik heb niet het hele jaar in mijn woning gewoond. Moet ik voor een heel jaar servicekosten betalen?

Algemeen

Nee, u betaalt alleen servicekosten voor de periode dat u bij ons huurt. Op de afrekening ziet u om welke periode het gaat.

Ik betaal mijn huur niet zelf. Kan ik de uitbetaling van de servicekosten wel op mijn eigen rekening krijgen?

Algemeen

Betaalt Sociale Zaken & Werkgelegenheid uw huur? Dan krijgt u de servicekosten terug op uw eigen rekening. In alle andere gevallen maken wij de uitbetaling over op de rekening waarvan de huur wordt betaald.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Algemeen

Wij maken kosten voor het maken en afhandelen van rekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Algemeen

Wij ontvangen de rekening van onze leveranciers op een vast moment in het jaar. Op basis hiervan kijken we of u te veel of juist te weinig betaalde.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening servicekosten ieder jaar voor 1 juli.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor het betalen van mijn afrekening servicekosten?

Algemeen

Het is vaak mogelijk om een betalingsregeling af te sluiten. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe verdelen jullie de servicekosten in mijn woongebouw?

Algemeen

Wij volgen het beleid van de onafhankelijke Huurcommissie, te vinden op de website van de Huurcommissie. Dit betekent dat we de servicekosten zo eerlijk mogelijk verdelen onder de bewoners. Daarvoor gebruiken we zogeheten verdeelsleutels. Die zijn niet overal hetzelfde. In sommige woongebouwen verdelen we de kosten gelijk onder alle woningen. In een aantal woongebouwen hebben we zowel kleine als grote woningen. Hier nemen we soms ook de woonoppervlakte mee in onze berekening.

Heeft uw woongebouw een bewonerscommissie? Dan stemmen wij de verdeling van de servicekosten met hen af.

Waarom betaal ik voor stroomverbruik? Ik betaal zelf ook een energieleverancier.

Algemeen

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor het stroomverbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld de verlichting van de gangen en het stroomverbruik van liften.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Wij passen het voorschotbedrag één keer per jaar aan, als we nieuwe afspraken maken met onze leveranciers. U vindt het nieuwe voorschotbedrag in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Het nieuwe voorschotbedrag gaat elk jaar op 1 juli in.

Kan ik zelf mijn voorschotbedrag servicekosten wijzigen?

Algemeen

Nee, dat kan niet. U betaalt servicekosten voor algemene diensten en voorzieningen in het gebouw waarvan iedereen gebruikmaakt. Iedereen betaalt evenveel servicekosten. Daarom kunt u het voorschot niet wijzigen. Aan het einde van het jaar kijken wij of u te veel of juist te weinig heeft betaald.

Kunnen jullie het voorschotbedrag servicekosten zomaar wijzigen?

Algemeen

Ja, wij kunnen het voorschotbedrag servicekosten jaarlijks aanpassen. Dat doen we alleen als we verwachten dat de kosten van voorzieningen en diensten hoger of lager uitvallen.

Wat zijn servicekosten?

Algemeen

Servicekosten zijn de kosten die wij maken voor een aantal algemene diensten en voorzieningen in uw woongebouw. Denk aan schoonmaak en elektra in de algemene ruimtes, maar ook voor de aanwezigheid van de beheerder. Deze servicekosten komen bovenop de kale huurprijs. U betaalt elke maand een voorschot op de servicekosten.

Jaarlijks rekenen we uit hoeveel de servicekosten daadwerkelijk waren in de periode van 1 januari tot en met 31 december. We weten dan of uw betaalde voorschot te hoog of juist te laag was. Zijn de kosten lager dan verwacht? Dan krijgt u geld terug. Vallen de kosten juist hoger uit? Dan betaalt u het verschil aan ons terug.

Wie betaalt de servicekosten voor leegstaande woningen?

Algemeen

Wij betalen de servicekosten voor leegstaande woningen zelf.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

Algemeen

.

Stayinc

Elke maand betaalt u servicekosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de verwarming, het licht en het onderhoud van de ruimten die u met uw buren deelt, zoals de hal en de tuin. We verdelen deze kosten onder alle bewoners.

We weten pas aan het einde van het jaar hoe hoog de servicekosten precies zijn. Daarom betaalt u elke maand een voorschot. Vallen de servicekosten lager uit dan verwacht? Dan krijgt u geld terug. Zijn de servicekosten hoger dan verwacht? Dan krijgen u en uw buren een rekening.

Via info@stayinc.nl vraagt u een specificatie van de servicekosten aan.

Waar kan ik zien welke servicekosten ik betaal?

Algemeen

.

Stayinc

U kunt een huurspecificatie aanvragen via info@stayinc.nl. Hierop ziet u precies wat u betaalt.