Jaarlijkse huurverhoging

De huur van vrijesectorwoningen, parkeerplaatsen, bergingen en garageboxen verhogen we in 2021 met 1,4%. Dat is gelijk aan de inflatie. Huurders van een sociale huurwoning krijgen in 2021 geen huurverhoging. De huren worden bevroren. Dat betekent een huurverhoging van 0%. Dit is door de overheid bepaald. 

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Ik woon in een sociale huurwoning. Wat is mijn huurverhoging in 2021?

De overheid bepaalt ieder jaar de maximale huurverhoging voor de sociale huurwoningen. In 2021 worden de sociale huren bevroren en is de jaarlijkse huurverhoging dus 0%. Met andere woorden: huurders van een sociale huurwoning krijgen dit jaar geen huurverhoging.

Ik woon in een vrijesectorwoning. Wat is mijn huurverhoging in 2021?

De huurverhoging voor onze vrijesectorwoningen is dit jaar 1,4%. Dit is gelijk aan de inflatie.

De overheid is van plan om voor vrijesectorwoningen een maximale huurverhoging vast te stellen. Vooruitlopend op deze wetgeving adviseert de overheid om in 2021 de huren met maximaal 2,4% te verhogen. Stayinc. bepaalt tot nu toe zelf met welk percentage wij onze huren daadwerkelijk verhogen. Per 1 juli 2021 is dat 1,4%. We blijven hiermee ruim binnen het advies van 2,4%.

Uitzonderingen
Soms passen we een ander huurverhogingspercentage toe. Hierover zijn dan afspraken met u gemaakt. Deze liggen vast in uw huurcontract en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Ik huur een parkeerplaats, berging of garage. Wat is mijn huurverhoging in 2021?

De huurverhoging voor onze parkeerplaatsen, bergingen en garages is dit jaar 1,4%. Dit is gelijk aan de inflatie.

Voor parkeerplaatsen, bergingen en garages is geen maximale huurverhoging. Wij bepalen zelf met wel percentage we de huren verhogen.

Uitzonderingen
Soms passen we een ander huurverhogingspercentage toe. Hierover zijn dan afspraken met u gemaakt. Deze liggen vast in uw huurcontract en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Wanneer krijg ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij met hoeveel procent uw huur omhoog gaat en wat uw nieuwe huurprijs wordt.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Wij voeren de jaarlijkse huurverhoging door op 1 juli.

Waarom verhogen jullie jaarlijks de huren?

Wij hebben de huurinkomsten nodig. We betalen er bijvoorbeeld het onderhoud van onze woningen van en we bouwen er nieuwe woningen mee. Ook betalen we er de bedrijfslasten van, zoals de verhuurdersheffing en organisatiekosten. Die kosten stijgen elk jaar. Daarom verhogen wij onze huren.

Wat is inflatie?

Als er sprake is van inflatie, zijn de prijzen (gemiddeld) gestegen. Dit jaar is het inflatiecijfer 1,4%.

Geldt de huurverhoging ook voor de servicekosten?

De service- en overige kosten kunnen ook veranderen per 1 juli. Hierover krijgt u een aparte brief van ons: de afrekening service- en overige kosten. Heeft u deze nog niet ontvangen? Dan kan dit bedrag nog veranderen. U krijgt dan vóór 1 juli een brief met daarin het juiste totaalbedrag voor de huur en de service- en overige kosten. Dat bedrag betaalt u vanaf 1 juli.

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik zelf mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u dus zelf niet te doen. Daarna krijgt u van de Belastingdienst bericht over de eventueel aangepaste huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst over toeslagen.

Mijn huur is verhoogd. Hoe zorg ik dat ik het juiste bedrag betaal?

  • Betaalt u via automatische incasso of krijgt u een digitaal betaalverzoek (iDEAL)? Dan hoeft u zelf niks aan te passen. Wij zorgen ervoor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven. Of dat u een betaalverzoek krijgt met het juiste bedrag.
  • Maakt u maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor u? Dan moet u het maandelijkse bedrag wel zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor u doen.

Ik huur een sociale huurwoning en wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met uw huurverhoging. U kunt dan bezwaar maken. U heeft hier een geldige reden voor nodig.

In de volgende gevallen kunt u geen bezwaar maken:

  • Heeft u onderhoudsklachten? Dit is voor de Huurcommissie geen reden voor het maken van bezwaar tegen de huurverhoging.
  • Huurt u een woning in de vrijesector of een parkeerplaats, garage of berging? Hiervoor geldt geen maximale huurverhoging. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan moet u naar de rechter voor een uitspraak.

Wilt u bezwaar maken? Op de website van de Huurcommissie staat het formulier ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’. Vul dit in en stuur het op naar Antwoordnummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Of mail het naar info@stayinc.nl. Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn voordat de huurverhoging ingaat. Dus vóór 1 juli 2021.

Ik huur een vrijesectorwoning. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Voor vrijesectorwoningen (huur van meer dan € 752,33), parkeerplaatsen, garageboxen en bergingen geldt geen maximale huurverhoging. Daarom is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging.

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan moet u naar de rechter voor een uitspraak.