Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar mogen wij op 1 juli de huurprijs verhogen. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. In 2023 is dat maximaal 3,1% voor sociale huurwoningen en maximaal 4,1% voor vrijesectorwoningen. Stayinc. verhoogt dit jaar de huren met 2,6%. We blijven onder het maximum omdat we willen dat de huren betaalbaar blijven.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Ik woon in een sociale huurwoning. Wat is mijn huurverhoging in 2023?

Algemeen

De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. Dit jaar is dat maximaal 3,1% voor sociale huurwoningen. Wij verhogen dit jaar de huren met 2,6%. We blijven onder het maximum omdat we willen dat de huren betaalbaar blijven.

Ik woon in een vrijesectorwoning. Wat is mijn huurverhoging in 2023?

Algemeen

De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. Dit jaar is dat maximaal 4.1% voor vrijesectorwoningen. Wij verhogen dit jaar de huren met 2,6%. We blijven onder het maximum omdat we willen dat de huren betaalbaar blijven.

Uitzonderingen
Soms passen we een ander huurverhogingspercentage toe. Hierover zijn dan afspraken met u gemaakt. Deze liggen vast in uw huurcontract en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Ik huur een parkeerplaats, berging of garage. Wat is mijn huurverhoging in 2023?

Algemeen

Voor parkeerplaatsen, bergingen en garages is geen maximale huurverhoging. Wij bepalen zelf met wel percentage we de huren verhogen.

De huurverhoging voor onze parkeerplaatsen, bergingen en garages is dit jaar 2,6%. Dit is lager dan de inflatie.

Uitzonderingen
Soms passen we een ander huurverhogingspercentage toe. Hierover zijn dan afspraken met u gemaakt. Deze liggen vast in uw huurcontract en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Wanneer krijg ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei de huurverhogingsbrief. In de brief vertellen wij met hoeveel procent uw huur omhoog gaat en wat uw nieuwe huurprijs wordt.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Wij voeren de jaarlijkse huurverhoging door op 1 juli.

Waarom verhogen jullie jaarlijks de huren?

Algemeen

Wij hebben de huurinkomsten nodig. We betalen er bijvoorbeeld het onderhoud van onze woningen van en we bouwen er nieuwe woningen mee. Ook betalen we er de bedrijfslasten van. Die kosten stijgen elk jaar. Daarom verhogen wij onze huren.

Wat is inflatie?

Algemeen

Als er sprake is van inflatie, zijn de prijzen (gemiddeld) gestegen. In 2022 was het inflatiecijfer 10%. Dat betekent dat de prijzen gemiddeld 10% hoger waren dan in 2021.

Geldt de huurverhoging ook voor de servicekosten?

Algemeen

De service- en overige kosten kunnen ook veranderen per 1 juli. Hierover krijgt u een aparte brief van ons: de afrekening service- en overige kosten. Heeft u deze nog niet ontvangen? Dan kan dit bedrag nog veranderen. U krijgt dan uiterlijk eind juni een brief met daarin het juiste totaalbedrag voor de huur en de service- en overige kosten. Dat bedrag betaalt u vanaf 1 juli.

Ik krijg huurtoeslag. Moet ik zelf mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Dat hoeft u dus zelf niet te doen. Daarna krijgt u van de Belastingdienst bericht over de eventueel aangepaste huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst over toeslagen.

Mijn huur is verhoogd. Hoe zorg ik dat ik het juiste bedrag betaal?

Algemeen

  • Betaalt u via automatische incasso of digitale acceptgiro? Dan passen wij vanaf 1 juli het bedrag aan. U hoeft zelf niks aan te passen.
  • Maakt u maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor u? Dan moet u het maandelijkse bedrag wel zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor u doen.

Ik huur een sociale huurwoning en wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?

Algemeen

.

Stayinc

Het kan zijn dat u het niet eens bent met uw huurverhoging. Dan kunt u bezwaar maken. U heeft hier een geldige reden voor nodig. Onderhoudsklachten zijn bijvoorbeeld geen reden voor bezwaar.

Wilt u bezwaar maken? Stuur ons dan een brief. Mail deze naar info@stayinc.nl of stuur hem op naar Stayinc. Antwoord­nummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn voordat de huurverhoging ingaat. Dus vóór 1 juli 2023.

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken en een voorbeeldbrief op de website van de Huurcommissie.

Ik huur een vrijesectorwoning en wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe doe ik dit?

Algemeen

.

Stayinc

Het kan zijn dat u het niet eens bent met uw huurverhoging. Dan kunt u bezwaar maken. U heeft hier een geldige reden voor nodig. Onderhoudsklachten zijn bijvoorbeeld geen reden voor bezwaar.

Wilt u bezwaar maken? Stuur ons dan een brief. Mail deze naar info@stayinc.nl of stuur hem op naar Stayinc. Antwoord­nummer 57, 5600 WC Eindhoven (een postzegel is niet nodig). Uw bezwaar moet bij ons binnen zijn voordat de huurverhoging ingaat. Dus vóór 1 juli 2023.

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken en een voorbeeldbrief op de website van de Huurcommissie.