Huurverlaging

Huurders van een sociale huurwoning van een woningcorporatie met een hoge huur en laag inkomen, hebben recht op een huurverlaging. In onderstaande veelgestelde vragen leggen we uit hoe dit werkt.

Veel gevraagd over Huurverlaging

Voor wie is de huurverlaging?

Algemeen

.

Stayinc

Huurverlaging is voor huurders die een sociale huurwoning van een woningcorporatie huren, en die een relatief laag huishoudinkomen hebben en hoge huur betalen. Stayinc. is geen woningcorporatie. Toch vinden wij het belangrijk om onze huurders deze mogelijkheid ook te bieden.

Mijn huurprijs is lager dan € 633,25. Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

Nee, als uw netto huur lager is dan € 633,25 komt u niet in aanmerking voor huurverlaging.

Moet ik zelf iets veranderen in het betalen van mijn huur?

Algemeen

 • Betaalt u via automatische incasso of digitale acceptgiro (iDeal)? Dan passen wij uw huurbedrag aan naar uw nieuwe (verlaagde) huur. U hoeft zelf niks aan te passen.
 • Maakt u maandelijks de huur over of doet iemand anders dit voor u? Dan moet u het maandelijkse bedrag wel zelf aanpassen. Dat kunnen wij niet voor u doen.

Heeft de huurverlaging invloed op mijn huurtoeslag?

Algemeen

Huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur. Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Maak een proefberekening op de website van de belastingdienst.

Geef zelf uw nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel naar de belastingtelefoon: 0800 - 0543. Zij passen dan uw huurtoeslag direct aan. Vergeet dit niet, anders kan het zijn dat u later terug moet betalen.

Ik woon in een vrijesector woning. Kan ik huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Nee, huurverlaging geldt alleen voor huurders van een sociale huurwoning. De huurprijs bij aanvang van uw huurcontract bepaalt of u een vrijesector woning huurt. U kunt dit controleren op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Algemeen

De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand nadat wij uw aanvraag behandeld hebben. Bijvoorbeeld: is uw aanvraag op 15 april behandeld, dan gaat de huurverlaging in op 1 juni.

Waarom een huurverlaging?

Algemeen

De meeste huurders in een sociale huurwoning betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Daar houden we bij het toewijzen van woningen al rekening mee doordat we passend toewijzen. Maar er zijn toch mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen, bijvoorbeeld:

 • omdat hun inkomen over een langere periode is gedaald,
 • of doordat zij in de woning kwamen wonen voordat passend toewijzen was ingevoerd.

Zij kunnen een huurverlaging krijgen.

Hoe kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

.

Stayinc

Voldoet u aan alle voorwaarden, vraag dan huurverlaging aan door het formulier Huurverlaging in te vullen. Vul het helemaal in én zorg ervoor dat u de juiste documenten toevoegt. U hoort binnen 3 weken van ons of u wel of geen eenmalige huurverlaging krijgt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Algemeen

.

Stayinc

Dat hangt af van:

 • De hoogte van uw huurprijs bij aanvang van uw huurovereenkomst. Deze moet lager zijn dan de toen geldende vrijesectorgrens. Op de website van de Rijksoverheid kunt u dit controleren.
 • Uw huidige huurprijs: het gaat om uw netto (kale) huurprijs. Dat is uw huurprijs zonder service- en overige kosten.
 • De hoogte van uw inkomen: Het gaat hierbij om het inkomen van alle bewoners van uw woning bij elkaar opgeteld. Ook het inkomen van kinderen die op 1 januari 2021, 27 jaar of ouder waren telt mee.
 • Was uw inkomen in 2019 te hoog en heeft u in 2020 te maken gekregen met een inkomensdaling die minstens 6 maanden duurt of doordat u AOW/pensioen gekregen heeft, dan kunt u op basis van dit inkomen een aanvraag indienen. 
 • De samenstelling van uw huishouden: voor de grootte van uw huishouden tellen al uw huisgenoten mee.

We hebben het voor u op een rijtje gezet: bekijk in het schema of u in aanmerking komt.

Hoeveel lager wordt de huur?

Algemeen

.

Stayinc

 • De huur van een- en tweepersoonshuishoudens die aan de voorwaarden voldoen, wordt verlaagd naar € 633,25
 • De huur van drie- of meerpersoonshuishoudens die aan de voorwaarden voldoen, wordt verlaagd naar € 678,66

In dit schema staat het precies op een rijtje.