Vereniging van Eigenaars

De Vereniging van Eigenaars (VvE) vertegenwoordigt de eigenaars van woningen in een woongebouw. Alle eigenaars in een woongebouw zijn automatisch lid van de VvE. Als u een woning in een woongebouw koopt, bent u namelijk niet alleen eigenaar van uw eigen woning, maar ook mede-eigenaar van de algemene delen van het gebouw, zoals de hal, de lift, het dak en de parkeergarage. De VvE regelt het onderhoud en het beheer van het gebouw, bijvoorbeeld door te sparen voor (groot) onderhoud, zoals het vervangen van het dak of het vervangen van alle vloerbedekking in de algemene ruimten. Ook zorgt de VvE voor de opstalverzekering van het gebouw en kan de VvE een huishoudelijk reglement voor de bewoners van het woongebouw vaststellen. Wij zijn eigenaar van de huurwoningen in woongebouwen. Wij zijn daarom ook lid van de Vereniging van Eigenaars.

Veel gevraagd over Vereniging van Eigenaars

Wat is een VvE-beheerder?

Algemeen

Bij het onderhoud en beheer van een woongebouw komt veel kijken, zoals de financiën en technische zaken regelen. Daarom kan een VvE besluiten om dit door een specialist te laten doen. Zo'n partij noemen we een VvE-beheerder.

Veel van de VvE’s waarin wij eigenaar zijn laten het beheer over aan Wooninc. Producten en Diensten B.V.

Wat is jullie rol als mede-eigenaar in de VvE?

Algemeen

Wij zetten ons in voor de belangen van onze huurders, onze woningen en de bewonerscommissie, als die er is. Elk woongebouw heeft een Consulent Wonen. Hij of zij is namens ons aanwezig bij de Vergadering van Eigenaars. Dat is de bijeenkomst waarin de eigenaars belangrijke zaken bespreken en besluiten nemen.

Wat is een Vergadering van Eigenaars?

Algemeen

Elk jaar vergadert de VvE om besluiten te nemen over de algemene delen van het woongebouw en de grond. Deze vergadering heet de Vergadering van Eigenaars of Algemene Ledenvergadering. De eigenaars en/of de VvE-beheerder bepalen vooraf waarover ze vergaderen. Tijdens de vergadering mogen de eigenaars hun stem uitbrengen.

Wat betekent wonen in een Vereniging van Eigenaars voor u als huurder?

Algemeen

Voor u als huurder is er weinig verschil met het huren van een woning in een gebouw met alleen huurwoningen. Wij zijn uw aanspreekpunt voor reparaties, servicekosten, huurbetalingen, onderhoud en overlast. Wilt u veranderingen aanbrengen aan de buitenzijde van uw woning, bijvoorbeeld een zonnescherm ophangen? Dan moet de Vergadering van Eigenaars daar toestemming voor geven. Wij overleggen namens u met hen. U kunt uw verzoeken dus bij ons indienen.

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder in een woongebouw met een Vereniging van Eigenaars?

Algemeen

Uw rechten en plichten staan in uw huurcontract en in de Algemene huurvoorwaarden (pdf). Daarnaast houdt u zich ook aan het huishoudelijk reglement van de VvE. Dit krijgt u bij het tekenen van uw huurcontract. Als huurder kunt u via uw Consulent Wonen of de bewonerscommissie (als die er is) verzoeken indienen. Vinden wij een verzoek haalbaar, dan kunnen wij dit op de agenda van de VvE laten plaatsen.

Wat is een huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaars?

Algemeen

In het huishoudelijk reglement van de VvE staan de huisregels van het gebouw. Deze kan worden gewijzigd door de Vergadering van Eigenaars. Hierin staan bijvoorbeeld regels over het houden van huisdieren, het leggen van vloerbedekking en het ophangen van een zonnescherm. Als huurder houdt u zich ook aan deze regels.

Heeft uw woongebouw een VvE en is er een huishoudelijk reglement? Dan krijgt u deze van ons bij uw huurcontract.

Moet ik een bijdrage aan de Vereniging van Eigenaars betalen?

Algemeen

De VvE brengt de kosten voor beheer en onderhoud alleen in rekening bij de eigenaars. Als eigenaar betalen wij deze kosten ook aan de VvE.

U als huurder betaalt ons servicekosten voor bijvoorbeeld algemene elektra, beheerder, schoonmaak en glasbewassing.

Mag de Vereniging van Eigenaars de servicekosten verhogen?

Algemeen

De VvE mag voorstellen om de servicekosten te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat ze de schoonmakers vaker willen laten komen.

Wij vragen altijd eerst of u het goed vindt dat de servicekosten omhoog gaan of diensten worden uitgebreid. Minimaal 70 procent van de huurders moet het eens zijn met een wijziging in de servicekosten, anders kan dit niet worden doorberekend aan u als huurder.